De Bron van Munay-Ki

Rites van initiatie zijn millennia beoefend door alle volken op aarde. De rites van de Munay-Ki zijn gebaseerd op inwijdingsrituelen van de Inka en pre-Inka sjamanen uit de Andes en de Amazone. Ze worden aangeboden op de manier die Alberto Villoldo ze geleerd heeft van zijn mentors, ontdaan van alle sporen van de culturen waar ze vandaan komen. Dit is gedaan uit respect voor de inheemse tradities, en om te voorkomen dat mensen uit het Westen denken traditionele sjamanen of indianen te kunnen worden. Deze rites worden aangeboden met volledige toestemming van zijn leraar, don Manuel Quispe, die de laatste grote medicijnman was van de Q’ero Inka natie.

De Seers rite wordt in veel verschillende vormen beoefend onder de bewoners van de noordkust van Peru (de afstammelingen van de Chimu an Moche cultuur) en door de zieners en spoorzoekers van de Amazone.

De Harmony rite komt uit het laagland Q’ero, de Huachipayre mensen aan de rand van de Amazone. De leraar was Don Alejandro Cahuanchi, een vermaard heler.

De Bands of Power werden doorgegeven door Juan Victor Nuñez del Prado, wiens vader een van de originele ontdekkers was van de Q’ero natie.

De Healers rite is bekend als de Hampe zegening en komt van het hoogland Q’ero mensen.

De Daykeepers rite is bekend onder de Q’ero als de Pampamesayok, verwijzend naar de laaglanden en valleien van de ‘pampa’ en aan de mesa (medicijnbuidel) of altaar.

De Wisdomkeepers rite is bekend onder de Q’ero als de Altomesayok rite, verwijzend naar de hoge bergen van de Andes. Don Manuel Quispe was de laatste grote Altomesayok van Q’ero.

De Earthkeepers rite is bekend onder de Q’ero als de Kurak Akuyek rite, verwijzend naar de oude, die de wijsheid ‘kauwt’ om de jongeren mee te voeden.

De Starkeepers rite is bekend als de Mosoq Karpay, wat de nieuwe rite betekent in Qechua taal. Deze rite kondigt de tijd aan die komt en bereid daar op voor. De structuur van de Inka kosmologie loopt van de aarde (Pachamama) naar de bergen (Apu) naar de sterren.

De Creator rites zijn bekend als de Taitachis rite. Het woord Taitachis is letterlijk vertaald God.

Deze rites zijn niet alleen stadia van initiatie, maar misschien stappen voor de evolutie van de mensheid. Als naties vechten voor stukjes territorium en oorlog voeren over land, moeten we de wijsheid vinden om vrede tussen alle mensen te creëren. Als onze telescopen ons beelden tonen van een uitgestrekt en onmetelijk heelal, moeten we een menselijk verhaal vinden dat de sterren includeerd. En nu onze bekwaamheid om de wereld te vernietigen toeneemt, worden we geroepen om de taak van rentmeesterschap te aanvaarden voor alle leven.

In essentie gaan de rites over rentmeesterschap. Het zijn geen ego-prijzen of erkenning van een soort prestatie, noch maken ze iemand speciaal. In tegendeel, ze maken iemand uniek onbelangrijk. Alleen dan, vanuit een non-ego positie, kunnen we werkelijk van belang zijn.