Wat is Chakra?

Chakra (Sanskriet, = wiel, rad, schijf), begrip afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, met name uit de hatha-yoga, waarmee de zeven zenuwknooppunten worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijk lichaam zouden bevinden. Elk knooppunt of centrum heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, met groei en inzicht. De voorstelling is dat de energie van de mens (kundalini), die ligt te slapen in de onderste chakra, gewekt wordt en door de kanalen langs de chakra’s omhooggevoerd wordt tot deze zich in het kruinchakra verbindt met het hoogste goddelijke. De chakra’s worden voorgesteld als lotusbloemen.

Wat wij doen tijdens de meditatie?

Deze meditatie bestaat uit 7 delen, per keer gaan wij een chakra behandelen. Je krijgt uitleg over de chakra, wat voor invloed het heeft op lichamelijke, emotionele en mentale toestand. De kleuren die bij de chakra horen en wat informatie over de voeding.
Verder maken we gebruik van mineralen en oliën die bij iedere chakra hoort.

Geschiedenis van verschillende soorten meditatie

Meditatie verwijst naar een wijd spectrum van geestelijke oefeningen. Het woord komt van het Latijnse woord meditatio, dat op zijn beurt afgeleid is van het werkwoord “meditari” dat nadenken, overdenken betekent. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen contemplatie, concentratie-meditatie en vipassanameditatie. Binnen die drie vormen bestaan vele varianten.

Contemplatie In het Christendom wordt met meditatie vaak contemplatie bedoeld. Contemplatie is de beschouwing van een tekst uit de Bijbeltekst of een gebeurtenis uit het leven van Jezus, waardoor deze tekst of gebeurtenis betekenis krijgt en verinnerlijkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn de verzoekingen van Jezus in de woestijn, of het lijden van Christus. Vaak gaat deze vorm van meditatie met een vorm van devotie gepaard.

Meditatie betekent in de westelijke traditie ook peinzen over iets, zoals Descartes zijn werken ook meditaties noemde: dieper doordenken over iets, over fundamentele vragen of problemen.

Concentratie-meditatie Bij concentratie-meditatie wordt de aandacht geconcentreerd op een object, beeld of geluid, bijvoorbeeld (een) god, een kaarsvlam, de ademhaling, of elementen uit de natuur.

Deze vorm van meditatie kent een objectgerichte fase en een objectvrije fase

Objectgerichte meditatie

Objectgerichte meditatie bestaat uit het richten van de aandacht op één punt. Na enige oefening wordt ontdekt dat de aandacht niet meer zo snel wordt afgeleid door impulsen van buitenaf. Dit wordt het eenpuntig maken van de aandacht genoemd. Vormen van zulke objectgerichte meditatievormen zijn bijvoorbeeld transcendente meditatie en het centrerend gebed.

Objectvrije meditatie

Na het een puntig worden van de aandacht is de bedoeling dat de aandacht geheel ontspant en dat objectvrije meditatie ontstaat. Dit wordt ook het terugkeren van de aandacht naar ‘de bron’ genoemd. Op dat moment vervalt het onderscheid tussen ‘een object’ en ‘het geheel’: alles smelt samen tot Eén.

Objectvrije meditatie is niet gericht op een object of een figuur, evenmin op een object in de vorm van een gedachte of gevoel. Vrijheid van objecten – de meditatieve staat – ontstaat vanzelf, wanneer de aandacht of focus geheel ontspant.

Vipassana-meditatie Bij vipassana-meditatie, tegenwoordig beter bekend als mindfulness, wordt de aandacht niet geconcentreerd op één punt, maar wordt de geest juist getraind om gewaar te zijn van alle veranderingen die plaats vinden in het lichaam en het bewustzijn. Hiermee wordt men zich bewust van de veranderlijke aard van de werkelijkheid.

Bij Vipassana is men zich bewust van alle opkomende gedachten en emoties maar laat men ze zonder meer aan zich voorbijgaan. Men hecht er geen belang aan en kijkt er afstandelijk naar, alsof ze aan iemand anders toebehoren, of als naar een wolk die aan een heldere hemel voorbij drijft. Jiddu Krishnamurti noemt deze meditatieve ingesteldheid “keuzeloos gewaarzijn” (choiceless awareness).

Christelijke, hindoeïstische, boeddhistische meditatie

Meditatie-oefeningen komen in vele religies voor. In het westen zijn de christelijke, hindoeïstische en boeddhistische varianten het bekendst. Het begrip meditatie heeft echter meerdere betekenissen in deze tradities, die deels overlappen, en deels verschillen.