Wat is Reiki ?

Reiki is het Japanse woord voor de allesomvattende en alles doordringende levenskracht. Het woord REIKI is ontstaan uit de Japanse karakters REI en KI die samen de betekenis hebben van Universele Levensenergie. Rei alleen betekent Onbegrensd of Universeel. Ki betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt oftewel de levensenergie. Ki is hetzelfde als de Chinezen bedoelen met Chi en de Hindoestaan met Prana.

Reiki betekent dus Universele levensenergie en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die rond de eeuwwisseling opnieuw werd ontdekt door de Japanse Theoloog Dhr. Mikao Usui. Het is een methode waarbij de genezende Levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf.

Hoe werkt Reiki ?

Wanneer we onszelf of anderen behandelen, leggen we onze handen op bepaalde zones van het lichaam. Een goede methode die je op de cursus zult leren is om Chakra’s met elkaar te verbinden waardoor energievelden geharmoniseerd worden. Vaak voelen we dat als een “stromend” gevoel van kou of warmte. Energie blokkades op lichamelijk en geestelijk gebied worden geleidelijk aan opgeheven en verbetering van de gezondheidstoestand vangt aan.

Wat doet Reiki nu precies ?

Het bevordert de natuurlijke genezing en vitaliseert lichaam en geest. Herstelt de harmonie tussen lichaam en geest. Het werkt op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Het brengt de energiehuishouding in evenwicht en heft blokkades op. Bevordert volledige ontspanning en reinigt vergiften. Past zich aan, aan de natuurlijke behoeften van de ontvanger en werkt ook op dieren, planten en mineralen kortom een aangename en totale genees methode.

Moet je in Reiki geloven ?

Nee. Het werkt ook bij dieren en planten en die kunnen moeilijk “geloven”. Door gebruikmaking van de Reiki techniek verander je energievelden van mensen, dieren of voorwerpen. Het energieveld wordt geharmoniseerd zoals in het geval van brieven die je verstuurt, waardoor de energie voor de ontvanger heel prettig kan aanvoelen of een cadeau dat iemand als een dubbel geschenk aanvaardt, door de meegegeven liefdevolle Reiki energie. Maar ook het eten kun je vooraf met levensenergie verrijken, je medicijnen waardoor de schadelijke bijwerkingen van chemische medicijnen verminderen. Mineralen of edelstenen kun je met Reiki opladen en is een goed alternatief of aanvulling van het opladen bij volle maan. Planten blijken weelderig te groeien als je de stam of wortels met Reiki behandelt, zelfs plantjes die op sterven na dood lijken. Alhoewel in een enkel geval ook de bladluizen zich met miljoenen vermenigvuldigen, zodat Reiki ons ook leert dat voor alles een tijd van het einde erkend moet worden. Voor het behandelen van dieren bestaan ongeveer dezelfde posities als die bij de mensen. Een vogeltje kun je tussen de handen houden, maar een paard kun je ook met de techniek van de 2e graad behandelen. Ook kun je met meerdere behandelaars iemand behandelen, 8 behandelaars is heel normaal bij Reiki.

Werkt Reiki altijd ?

Reiki werkt altijd. Zoals elke van onze miljoenen cellen in ons lichaam “weet” wat voor functie het moet verrichten zonder dat wijzelf hierover hoeven na te denken, zo stroomt ook Reiki energie met de kosmische wijsheid in zich naar de plaatsen in ons lichaam waar het nodig is. Net zoals alle via de mond ingenomen medicijnen “weten” naar welke plaats in het lichaam het dient te gaan. Maar de mate van genezing wordt door de patiënt bepaald en niet door de behandelaar. Sommige mensen hebben belang bij het hebben van een ziekte. Bijvoorbeeld als daardoor het middel wegvalt waarmee zij aandacht van hun omgeving kunnen opeisen. Chronische ziekten vragen meestal meerdere behandelingen en recente kwalen kunnen soms met een of twee behandelingen al spontaan verdwijnen. Algemeen wordt aanbevolen: in de eerste week 4 behandelingen, in de 2e week 2 en in de derde en volgende weken 1 behandeling per week.

Kun je Reiki zien ?

Mensen en voorwerpen bezitten in bepaalde mate een energieveld. Deze energievelden zijn met technische apparatuur meetbaar, ook op enige afstand van het lichaam. Zo is een veldmeter ook een uiterst gevoelig meetapparaat waarmee men ook o.a. aardstralen kan meten, die eveneens onze eigen energiehuishouding verstoren. Sommige nemen dit waar als aura’s in verschillende kleuren, beseffende dat elke frequentie door zijn trillingen een andere kleur te zien geeft.